“Sreca” [Happiness] Zerjal Pavlin, Ljubljana

Sreča [Happiness] Žerjal Pavlin, Ljubljana

Zaradi lepega večera in srečanja.
[Because of the beautiful evening and this encounter.]

Lighting Guerrilla[svetlobnagverila] 17th May- 16th June 2012, Ljubljana

Where this picture was taken…

View Larger Map